Hjertevarmeundervisning – Kan man undervises i hjertevarme?

Hjertevarme udvikler vi så længe vi lever. Hver gang du lære noget godt nyt om dig selv, vokser din vished om, at vi alle sammen er lige meget værd.

Hjertevarme

Jeg er vild med den nye udsigt for enden af min have.
Rørene i vejlen er blevet slået og der er sat køer ud til at afgræsse området.

For mig er billedet af en kalv der dier definitionen og billedet på den harmoniske hjertevarme.

Det skal forstås på den måde, at mælken i koen, som vi alle sammen kan dele er billedet på noget andet vi som mennesker frit kan dele.
Nemlig glæden og hjertevarmen..

Vi mennesker kan deles om det, der er. Vi kan hjælpe hinanden uden “noget for noget” og vi kan vise hinanden tillid.

Definitionen

Da jeg fik et genhør med begrebet hjertevarme i halvfemserne, var det et ord jeg, der fik mig til at føle mig med i en gammel dansk film.

I dag og i mine bøger er hjertevarme et centralt begreb, der beskriver en tilstand indeni os som er værd at lægge mærke til.
Hjertevarme betyder, i den betydning jeg har lært, en åbenhed overfor, at vi alle sammen er lige meget værd.

Nogen dage føles det mere rigtigt end andre dage.

F.eks. kan man godt spørge sig selv i spejlet hver morgen. Hvordan går det med hjertevarmen i dag Britta? Hvordan går det med at føle dig lige så god som alle andre.

Svaret kan svinge fra perfekt til rend mig i røven, men efter mange års arbejde med mit og andres følelsesliv, er tolerancen overfor mit humør steget betragteligt. Jeg bliver ikke længere så irriteret over, at jeg ikke er i godt humør. Men det er en anden snak.

Manglende hjertevarme

Manglende hjertevarme og det mindreværd der forårsager det, giver mange problemer i vores liv. Både i forhold til sygdomme, både psykiske og fysiske, i økonomien og i forhold til os selv og de relationer vi befinder os i.

Man kan jo ikke generaliserer ud fra et enkelt tilfælde, men det gør jeg heller ikke.

Det er min erfaring, både personligt, men også fordi jeg igennem syv år, fra sidst i halvfemserne, havde min gang i en helt speciel klinik, som kun arbejdede med den følelsesmæssige årsag der altid ligger bag vores fysiske symptomer. Fra morgen til aften og med masser af mennesker i klinikken hver dag.

Der mødte jeg mange symptomer på manglende hjertevarme, bl.a. dårlige hjerter. Når det følelsesmæssige kom frem, var det bare så tydeligt, at årsagen uanset hvordan symptomet viste sig i hjertet, altid lå i det felt – manglende hjertevarme.

Manglende egenomsorg, manglede rummelighed i forhold til sig selv, – med både godt og skidt, manglende empati i forhold til sig selv, manglende tryghed i sig selv.

Hjertevarme ligger i sjælen hos os alle sammen.

Hjertevarme og åbenhed

Jeg tror ikke, at nogen er i tvivl, når vi møder følelsen, men lad mig sætte en definition på.

Hjertevarme er ganske enkelt en følelse af at være åben, overfor at vi alle sammen er lige meget værd. Hjertevarme er menneskelig visdom og ligger inde i sjælen på os alle sammen.

Jo længere du er inde i mere- og mindreværdsfølelserne, jo længere væk er du fra at føle ligeværd og hjertevarme.

Jo længere du er inde i mere- og mindreværdsfølelsen, vil du føle, at ligeværd og hjertevarme er en naiv tanke. Du vil se det som en umulig lyserød drøm. For dig vil det fremstå som noget du aldrig vil være i stand til at føle.

Derfor er det at sige farvel til dine mere- og mindreværdsfølelser den eneste vej til følelsen af at være lige så meget værd som alle andre.

Erfaring


Hjertevarme udvikler vi så længe vi lever. Hver gang du lære noget godt nyt om dig selv vokser din vished om, at vi alle sammen er lige meget værd.

Dine erfaringer drager du livet igennem. Hver gang, du går ind i mere- og mindreværdsfølelserne kan du mærke, hvor ondt det gør at være i disse følelser.

Mine mindreværdsfølelser førte til, at jeg ikke tog hånd om mig selv. Jeg tog ikke hånd om mine behov eller talenter. Jeg brugte dem til at underkaste mig andre med i min søgen efter anerkendelse.

Mine mereværdsfølelser brugte jeg til at at styre rundt med andre. De fik mig til at skulle klogere mig evig og altid. Gerne om sager, der ikke var mit bord.

Jeg klogede mig f. eks. på min mands problemer. Jeg gav mine børn råd uden at være blevet spurgt.

Mereværdet gav mig en følelse af, at andre ikke kunne klare sig uden mig.

Du erfare gennem livet, at kun når du er i ligeværd, kan du løse dine problemer, så de ikke vender tilbage igen.

Hjertevarme-undervisning

Livet er en lang læring i hjertevarme – men den afgørende begivenhed Hjertevarmeundervisning indtræffer, når vi dør.

I det lys du går ind i, når du dør, står alting klart for dig. Du for lov til at se, hvad du har lært i dette liv. Du får lov at se hvad du skal lære om i det næste. Det er hjertevarmeundervisning.

Du kan læse mere om hjertevarmeundervisning i bøgerne. “Det kræver en god fantasi at forestille sig at man er god nok” og “Vi er alle sammen lige meget værd“.

Tagget

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *